“По-голямо богатство от здравето няма” - (народна поговорка)

Търсене

Анкета

Колко често правите секс?
 

Младежи за обединена Европа

Сексуално здраве

seminar1Проектът целеше да повиши сексуалното познание и сексуалното здраве на младежи от различни възрасти. Посредством провеждането на няколко работни срещи под формата на конференция, участниците съумяха да дебатират на теми за сексуалната култура на младежите и на обществото като цяло, на тяхното познание и предпазвавне от полови предавани болести, както тях, така и партньорите им. Също така бяха проведени и дебати за важната тема за раждаемосттта сред младежите и в частност сред подрастващите и непълнолетни и дори малолетни. Чрез този проект, сдружението стимулира активното гражданско участие на младите хора и им даде възможност, както да дебатират по важни за тях въпроси, така и възможност за изграждане на стратегия за създаването на достъпен, разбираем и най-вече полезен наръчник за младежа, отнасящ се за неговото сексуално здраве и култура. Една от основните цели на проекта беше създаването на чувство за отговорност у младежите, показвайки и другата страна на сексуалния акт, както и различните последици, които биха могли да последват.

Основните приоритети, които сдружението си бе поставило при реализацията на проекта бяха:
- Да се повиши сексуалната култура на младежите;
- Посредством работните срещи да се изработи наръчник за младежа, отнасящ се за неговото сексуално здраве и култура;
- Посредством разработеният наръчник, младежите да добият по-висока сексуална култура и да се отнасят към сексуалния акт с по-високо чувство за отговорност, както и да разберат, че сексуалният акт не е само плътско удоволствие, но и отговорност, както за младежа, така и за неговия партньор.
- Други приоритети на проекта бяха:
- намаляването на заболяемостта от СПИН сред младежите;
- намаляване на нежеланата бременност и раждаемост сред младежите;
- намаляване на раждаемостта сред непълнолетни и дори малолетни, особено в ромските съсловия;
- намаляване на броя на изоставените деца.

Целевата група на проекта беше млади хора на възраст от 18 до 30 г. Дейностите по проекта бяха насочени към всички младежи от тази възраст, целейки не само да се повиши сексуалната култура на определен брой младежи, но посредством техните виждания и предложения, да се създаде наръчник, чрез които обсъжданите теми и предложения да достигнат по-лесно и по-достъпно, до техни връсници и дори подрастващи.