За Нас

Целите на сдружението са свързани в четири отделни, но и взаймносвързани направления:

Наука

Развитие и повишаване на младежката любознателност и активност в научни проекти.

Екология

Осъществяването на по-голям толеранс сред младежите и по-голяма отговорност към околната среда.

Спорт

Повишаване на активното спортуване на младежите, както и превенция от нездравословен начин за спорт.

Култура

Повишаване на общата младежка култура от гледна точка на религия, здравеопазване, икономика и др.

Проекти

Проект 1: По-добра и по-висока спортна и здравословна младежка култура

  • Информация за проекта: 17.06.2013 – 24.06.2013 г. в гр. Китен

Целта на проекта беше да се проведе информационна кампания, последвана от младежка среща, която да допринесе, както за по-активното спортно развитие на младежите, така и да им представи негативите от неразумни спортни мероприятия през лятото. Прочети повече


Проект 2: Чиста природа – чиста съвест

  • Информация за проекта: 01.01.2014 – 30.06.2014 г. в гр. Разград

Основната дейност по проекта "Чиста природа - чиста съвест" се състоеше в почистване на природата и опазването й в чист вид. Основната цел на проекта беше изграждането на младите хора като екологично отговорни личности... Прочети повече


Copyright © 2014 All Rights Reserved.