Анкета

Събирате ли боклука си разделно?
 

Кой е онлайн

В момента има 1 посетител в сайта

Приятели

Банер
Сдружение - Обединени младежи
Проект - АКТИВНИ ЕВРОПЕЙЦИ ЗА ЗЕЛЕНА ЕВРОПА

 

45 младежи от България, Румъния, и Турция се събраха в рамките на 9 дни, от 21.01.2012 до 29.01.2012 в Шумен, за да обменят идеи, добри практики и дискутират с експерти в последователни 3 работни срещи проблемите, заложени в следните теми:

  • „Сравнителен анализ на видовете отпадъци и тяхното третиране в ЕС и в България
  • „Медиите и тяхната роля във формирането на екологично отговорно съзнание в младите хора”
  • „Ефективното управление на отпадъците – фактор за постигане на устойчиво развитие и заетост”.

С резултатите от обмена между младежите участници в проекта и експертите, работещи при изпълнението на политики на ЕС по въпросите на опазването на околната среда и оползотворяването на отпадъците, бяха оформени в наръчник, съдържащ пакет от добри практики, който официално ще бъде връчен на ГД „Политики по околната среда“ на МОСВ с цел генерираните идеи и модели да станат основа за прилагането на ефективна и модерна стратегия, насочена към оптимално използване на отпадъчни материали от различен вид и произход и тяхното ефикасно оползотворяване.

 

От галерия

05.jpg