Младежи без граница - Запазете природата чиста - тя е нашето природно богатство

Запазете природата чиста - тя е нашето природно богатство

telstvoИнициативата, която бе проведена, беше свързана с изучаване на вредите, които нанасят изхвърляните от хората битови отпадъци върху околната среда. Изучаване на негативния екологичен ефект на неразграждащите се отпадъци, съществуващите им алтернативи и начините за въвеждането им в употреба. Изучаване на технологиите за разделно сметосъбиране и ползите за околната среда от рециклирането на отпадъци. Разпространение сред общността на информационни материали за методите за превенция на замърсяването на паркове и пътеки. Беше проведена акция за почистване на парк „Бачиново” и парк „Ловен дом” и беше организирана дейността по сметоизвозване и депониране на събраните отпадъци. В рамките на проекта бяха проведени и обучителни семинари, имащи за цел да засилят чувството на отговорност на младите хора към засегнатите екологични проблеми и проблемите свързани с опазването на биоразнообразието.

 

Анкета

Кое не спада към опасните отпадъци от бита?

Резултати

Кой е на линия?

В момента има 1 посетител в сайта
foot-logos